https://weststellingwerf.bestuurlijkeinformatie.nl/

Algemene Raadscommissie

maandag 16 januari 2023

19:30 – 22:00

LocatieRaadzaal, gemeentehuis Wolvega, ingang RozenstraatVoorzitterDhr. H. Visser

Agendapunten

 1. 01OpeningVraag: Kunt u instemmen met het advies van de agendacie?Bijlagen
 2. 02Vaststellen van de agendaBijlagen
 3. 03Mededelingen
 4. 04Besluitenlijst algemene raadscommissie van 31 oktober 2022Bijlagen
 5. 05Verordening benoeming, herbenoeming en klankbordgesprekken burgemeester van gemeente Weststellingwerfrv volgt
 6. 06Vaststellen erfgoedverordening Weststellingwerf 2023Bijlagen
 7. 07Vaststellen Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit FryslânBijlagen
 8. 08Benoeming leden adviescommissie ruimtelijke kwaliteit ( geen hamerstuk: i.v.m. stembriefjes)Bijlagen
 9. 09Tijdelijke vervanging raadslid (geen hamerstuk: geloofsbrievencommissie brengt advies uit)rv volgt
 10. 10Zienswijze Kaderbrief Veiligheidsregio Fryslânrv volgt in de raad van 30 januari 2023
 11. 11Regiovisie JeugdBijlagen
 12. 12Funderingsaanpak Veenweidegebied FryslânBijlagen
 13. 13Opheffen LantscheeneBijlagen
 14. 14Sluiting