Het bestuur van SDW :

  Voorzitter: Teun Stoker (06-29773768)

  Secretaris: Vacature (info@sdweststellingwerf.nl)

  Penningmeester: Theo Koning  

Bankrekeningnummer: NL 49 RABO 0324 2708 52

RSIN/fiscaal nummer: 8579.44.010

(Bestuursleden ontvangen geen wedde).  

Via onderstaand formulier kunt u contact met het bestuur opnemen.