Raadsvergadering

    maandag 8 april 2024

    19:30 – 22:00
    Locatie

Raadzaal, gemeentehuis Wolvega, ingang Rozenstraat

    Voorzitter
N.A. van de Nadort
    Toelichting

U kunt gebruik maken van het recht om in te spreken bij een vergadering van de raad. Insprekers kunnen zich tot vrijdag 5 april 2024 voor 12.00 uur aanmelden. Neem hiervoor telefonisch contact op met raadsgriffier Janneke Kampinga (06 510 440 68) of stuur een email naar griffie@weststellingwerf.nl

Agendapunten