Fractievoorzitter: René de Klein

Portefeuille:

Economische Zaken

Maatschappelijke en Sociale Voorzieningen

Financiën

E-mail: renede.klein@gmail.com

Raadslid: Colinda van Rooijen – de Vries

Portefeuille:

Sport en Recreatie

Cultuur

E-mail: colindadevries@hotmail.com

Raadslid: Trijntje Stoker

Portefeuille:

Bestuur en organisatie

Onderwijs

Cultuur

E-mail: trijntje.stoker@me.com

Raadslid: Sippe Bron

Portefeuille:

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Verkeer, Wegen, Water

Groen en Milieu

E-mail: bronsippe@hotmail.com

Raadslid: Dirk Dubling

Portefeuille:

Openbare orde en veiligheid

E-mail: dirkdubling_3@hotmail.com

Duo-commissielid en secretariaat: Janny Krol – de Jong

Portefeuille:

Dierenwelzijn