Fractievoorzitter: Cor Trompetter

Portefeuille: Bestuur en Ondersteuning – Economie – Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing – Algemeen

Raadslid: Ellen Boelen

Portefeuille: Verkeer, Vervoer en Waterstaat – Onderwijs – Volksgezondheid en Milieu

Raadslid: Janny Krol – de Jong

Portefeuille: Openbare orde en veiligheid – Sport, Cultuur en Recreatie – Sociaal Domein

Wilt u contact met de Fractie?

Mail dan naar fractie@sdweststellingwerf.nl