Wat als….

…..we samen zoeken naar oplossingen voor problemen of ideeën die er in de wijk, straat, buurt of omgeving leven…?

SAMEN DOEN WE MEER

  • Cor Trompetter

Wat als…..

…..je als inwoner betaalbaar kunt wonen en wij ons inzetten voor de woningbehoefte van starters en senioren, zoals Tiny houses, ruilwoningen en woon/werkwoningen…?

….we de knelpunten in het verkeer echt gaan oplossen…?

…..er meer en beter gehandhaafd wordt…?

…..we mensen met een beperking net zo serieus nemen als ieder ander…?

Wat als…..

….we de komende jaren echt veel minder afval gaan produceren…? 

….we onze mooie natuur beschermen, zodat we deze door kunnen geven aan de  volgende generaties…?  

 ….we een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van ammoniak uitstoot en ziektes door megastallen…?      

….we de wateroverlast kunnen beperken door vergroening en onverharde bermen en tuinen en daarmee de biodiversiteit kunnen versterken…?

Wat als…..

…. je eenvoudig en begrijpelijk maatschappelijke of financiële ondersteuning  kunt aanvragen voor ouderenzorg, mantelzorg, huishoudelijke hulp e.a….?

….er meer aandacht wordt besteed aan het dierenwelzijn, zoals bijvoorbeeld  opvang voor gevonden (huis)dieren binnen de Gemeente…?

 .… er een eigentijds jongerencentrum komt met moderne activiteiten…?

…..de  subsidie aan sportverenigingen voor jeugdleden wordt verhoogd…? 

kijk voor meer informatie op de pagina: VERKIEZINGSPROGRAMMA

Categorieën: Fractie