Motie reguleren sierteelt

In de raadsvergadering van 13 mei 2024 dienden GroenLinks, Blijf Stellingwarfs, Lijst Westenberg samen met SDW een motie in om de sierteelt te regulieren. Dit omdat er bij diverse soorten sierteelt een cocktail van landbouwbestrijdingsmiddelen wordt gebruikt, waarbij een reĆ«le kans bestaat op gezondheidsschade voor inwoners, natuur en milieu. De Lees meer…

Toeslagen verhoogd!

Inkomentoeslag langdurig bijstandsgerechtigden verhoogd In de raadsvergadering van 4 maart 2024 werd het voorstel van het college om de toeslag voor inwoners die drie jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau ontvangen te verhogen positief ontvangen. Tot nu toe kon deze groep inwoners jaarlijks op aanvraag een extra bedrag van Lees meer…