Algemene Raadscommissie

maandag 16 januari 2023 19:30 – 22:00 LocatieRaadzaal, gemeentehuis Wolvega, ingang RozenstraatVoorzitterDhr. H. Visser Agendapunten 01OpeningVraag: Kunt u instemmen met het advies van de agendacie?Bijlagen  Advies agendacommissie behandeling raadsvoorstellen .docx 46KB 02Vaststellen van de agendaBijlagen  1. Agenda – Algemene Commissievergadering van 16 januari 2023 .docx 37KB 03Mededelingen 04Besluitenlijst algemene raadscommissie van 31 Lees meer…