Op 20 december 2022 is er in het Algemeen Bestuur van het Wetterskip en op 23 december in de Provinciale Staten van Fryslân besloten tegemoet te komen aan bewoners in het veenweidegebied die een huis hebben waarvan de funderingen zijn aangetast en hoognodig hersteld moeten worden. Er komt een beter funderingsloket waar inwoners terecht kunnen met vragen over schade en wil mensen met schade helpen bij onderzoek naar hun fundering: De bewoners worden erdoor ontzorgd, de feitelijke problematiek wordt er eindelijk door in beeld gebracht, en bewoners krijgen de kans om een beter onderbouwde en mogelijk dus ook kansrijkere aanvraag te doen voor de regeling vervolgschade.  GroenLinks, SP  en PvdA dienden in de Staten met succes het voorstel in om de eigen bijdrage voor een funderingsonderzoek kwijt te schelden wanneer de bewoner deze niet kan betalen. ‘Dat moet geen belemmering zijn om een funderingsherstelplan te maken.’

De tegemoetkoming is vastgelegd in een subsidieregeling: Inwoners in het veenweidegebied met funderingsschade kunnen een subsidie van maximaal 40% van de herstelkosten krijgen tot een maximum van €40.000 en in combinatie met verduurzamingsmaatregelen.

De Gemeenteraad van Weststellingwerf heeft op 30 januari unaniem een motie aangenomen die verder gaat dan de bovengenoemde subsidieregeling en dan met name gericht op de meest schrijnende gevallen, de zogenaamde code rood woningen:  Voor de eigenaren van deze woningen roept de gemeenteraad de provincie, Wetterskip en de nationale overheid op om over te gaan tot een hogere maximale vergoeding van de schade, te weten tot 50% van de schade met een maximum van € 100.000,- te vergoeden.

De fractie van SDW stelde daarbij dat het Wetterskip en de Provincie al jarenlang de problematiek van het veenweidegebied wat betreft de fundering hebben laten liggen. In het begin van deze eeuw, bij het herstel van de Grachtsluis, hebben we immers al geconstateerd dat de daling van het waterpeil zou leiden tot problemen in de grote veenpolder. Door instelling van de nu geboden subsidieregeling, welke voor de gemeenteraad nog niet ver genoeg gaat, wordt er een begin gemaakt van een oplossing, Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Er wordt nog te weinig kennis gemaakt van de lokale kennis van de agrariërs en natuurbeheerders om te komen tot een integrale aanpak waarbij landbouw, natuur en waterbeheer komen tot een toekomstbestendig plan voor het veenweidegebied in onze gemeente.  Daarom de oproep hen hierbij te betrekken.

Hier de link voor de motie https://weststellingwerf.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/1f8b553e-599f-4c0b-8037-4392d7f4638e?documentId=df456525-b5fe-4a3a-bf1d-cc64a5992127&agendaItemId=e976c04c-c95b-473f-94eb-124f425e4c68

Categorieën: Nieuws