In de raadsvergadering van 13 mei 2024 dienden GroenLinks, Blijf Stellingwarfs, Lijst Westenberg samen met SDW een motie in om de sierteelt te regulieren. Dit omdat er bij diverse soorten sierteelt een cocktail van landbouwbestrijdingsmiddelen wordt gebruikt, waarbij een reële kans bestaat op gezondheidsschade voor inwoners, natuur en milieu. De gemeente heeft een grondwettelijke verplichting de gezondheid van inwoners te beschermen en te bevorderen. Daarom droeg we het college op het omgevingsplan Buitengebied zo te wijzigen dat sierteelt vergunningsplichtig wordt , zodat er ook regels aan gesteld kunnen worden. De motie hoefde niet in stemming te worden gebracht, omdat wethouder Zonderland zich met een ‘volmondig ja’ bereid verklaarde de gemeenteraad een voorstel te doen om een voorbereidingsbesluit te nemen, nog voor de tulpenbollen in het najaar de grond ingaan.

Categorieën: Nieuws