Inkomentoeslag langdurig bijstandsgerechtigden verhoogd

In de raadsvergadering van 4 maart 2024 werd het voorstel van het college om de toeslag voor inwoners die drie jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau ontvangen te verhogen positief ontvangen.

Tot nu toe kon deze groep inwoners jaarlijks op aanvraag een extra bedrag van € 250 tegemoet zien. Nu is dit verhoogd naar € 400 voor alleenstaanden en € 450 voor alleenstaande ouders of gehuwden (of daarmee gelijkgesteld). Mensen die in het vorig jaar de toeslag ook kregen, waarvan de situatie niet is gewijzigd hoeven dit niet meer aan te vragen, maar krijgen deze automatisch toegekend.

Hiermee is deze toeslag meer in lijn met de hoogte van de toeslagen in de Provincie waar we eerst op achterliepen.

SDW vindt het een goede ontwikkeling dat men dit niet elk jaar opnieuw hoeft aan te vragen, omdat al die verschillende regelingen al ingewikkeld genoeg zijn.

Wethouder Den Hartigh geeft aan dat alle informatie over de verschillende regelingen is terug te vinden in de gemeentegids “Geldwijzer”. Als je wilt weten of je recht hebt op deze of een andere regeling dan kan je dit in deze gids terugvinden.  Je kunt de gids afhalen bij het Gebiedsteam. Het Gebiedsteam kan je ook helpen met aanvragen van deze of overige regelingen. Daarnaast kan je de regelingen ook vinden op de site van de gemeente: https://www.weststellingwerf.nl/gids-geldwijzer

Categorieën: Nieuws