Geacht College,

De fractie van SDW heeft een aantal vragen betreffende de uitvoering van de WMO

1)  Huishoudelijke hulp

Voor het verkrijgen van een indicatie worden soms inwoners doorgestuurd naar een fysiotherapeut om inzicht te krijgen in wat men wel of niet zelf nog kan.

Dit betreft steeds meer mensen op hoge leeftijd. Hieraan zijn kosten verbonden. Natuurlijk is het goed om te kijken naar de zelfredzaamheid van inwoners, maar waar ligt hier de grens?

Vraag: Kunt u ons nader informeren over de criteria die hierbij worden gehanteerd?

2)  Hulpmiddelen traplift

Als men als gevolg van een lichamelijke aandoening moet revalideren voor men naar huis kan is het fijn als er bij thuiskomst reeds de nodige aanpassingen zijn gedaan. In de praktijk kunnen die aanpassingen pas worden aangevraagd/gedaan als men weer thuis is. Dit betekent dat men eerst thuis andere maatregelen moet treffen alvorens er bijvoorbeeld een traplift wordt toegekend.

Vraag: Is het mogelijk om hierbij anticiperen op te treden?

3)  Vervoer

Er is een mogelijkheid om vervoer van en naar een ziekenhuis of andere locaties te regelen met de Griffioen bus. Men kan hiervan alleen gebruik maken als men hier lid van wordt voor een tientje per jaar. De kosten voor vervoer komen hier nog overheen. Het is goedkoper dan een gewone taxi, maar niet gratis.

Een rit van Wolvega naar het ziekenhuis in Meppel kost ongeveer 60 euro.

Als men bij het loket een aanvraag doet voor taxivergoeding wordt men doorgestuurd naar de Griffioen bus. In de Gemeente Heerenveen kan men gebruik maken van een zgn. taxikaart. Hiermee kan men gebruik maken van de reguliere taxidiensten tegen een gereduceerd tarief met een maximumaantal kilometers.

Vraag: Kunt u ons nader informeren over wijze waarop dit in Weststellingwerf geregeld wordt?

4)  Maatwerk

4a) Kunt u ons nader informeren over hoe strikt de WMO-verordeningen gevolgd worden?

4b) Kunt u ons nader informeren over de frequentie waarbij een maatwerkvoorziening wordt getroffen?

Namens de fractie van SDW Janny Krol-de Jong

Categorie├źn: Nieuws