Naar aanleiding van de gang van zaken rond de vestiging van Oekraïners in Nijeholtpade heeft de fractie van SDW de volgende vragen aan het college gesteld:

1a) Waarom is in de communicatie met het dorp door het college niet gehandeld conform of in de geest van de Maatschappelijke Overeenkomst met het dorp?

1b) Waarom is in de communicatie met het dorp niet gehandeld in de geest van de nieuwe omgevingswet?

Beide kaders pleiten ons inziens immers voor een overleg met (vertegenwoordigers van) het dorp in een vroeg stadium.

1c) Hoe waardeert het college achteraf de gevolgde procedure?

2) Hoe denkt het college de verhouding met het dorp, die na de eerste bijeenkomst in de Nije Stienze ernstig is verstoord, weer te normaliseren, zodat het breed aanwezige draagvlak in het dorp optimaal gebruikt kan worden voor een goede opvang van de Oekraïners?

3) Vanuit het dorp bestaat een grote behoefte aan woonruimte voor verschillende doelgroepen. Is het college bereid om zich, samen met het dorp en de ondernemer, in te zetten voor een toekomstige invulling van het pand met een woonbestemming op zodanige wijze dat er betaalbare huur– dan wel koopappartementen voor deze doelgroepen worden gerealiseerd?

Categorieën: Nieuws