Het lijkt alsof in Wolvega de tijd heeft stilgestaan. Voor wie het nog weet, bijna 25 jaar geleden is er voor het laatst wat aan de Hoofdstraat Oost en de Van Harenstraat is gedaan. En dat is te zien.

Voor mensen met een beperking is het al lang een slecht toegankelijk gebied. Sommige panden aan het Pastorieplein zijn aan vervanging toe. Als we er wat van willen maken dan moet het meer zijn dan een opgepimpte parkeerplaats.

Dat er iets moet gebeuren is voor ons duidelijk. Wolvega verdient een nieuw hart, een groen hart. Dit kan door een gebied te maken met als blikvangers Huize Lindenoord en de Kerk op de Hoogte. Met een kwastje verf en wat nieuw straatstenen komen we er niet.

Natuurlijk zal alles niet tegelijk gaan gebeuren. De Hoofdstraat Oost en de Van Harenstraat zijn als eerste aan de beurt, daarna de hoek Pastorieplein-Van Harenstraat. Dat er een parkeergarage  komt heeft tot veel reacties geleid, maar niemand heeft een werkbaar alternatief voorgesteld. Het idee om op het Acht-Pilarenplein een parkeerdek te maken, zoals GroenLinks wilde kunnen we moeilijk serieus nemen. En de andere tegenstander, D’66, kwam niet verder dan ‘we zijn tegen maar we willen het niet over de inhoud hebben’. Zo wordt oppositie voeren wel heel erg makkelijk.

Hoewel het ook voor de gemeente om veel geld gaat, vinden wij het verantwoord om te investeren in Wolvega. Uiteindelijk zal iedereen profiteren van een leefbaar centrum. Een blanco cheque is het echter niet. We moeten zo nodig op de rem moeten kunnen trappen, zodat de ontwikkeling van het hart van Wolvega geen molensteen om onze nek wordt. Bovendien moeten we ervoor zorgen dat er voldoende geld overblijft voor andere zaken die voor onze inwoners belangrijk zijn zoals zorg, ondersteuning, duurzaamheid en een veilige leefomgeving.

Voor ons was het belangrijk dat er in de nieuwe plannen niet alleen iets gedaan wordt aan het woningtekort, maar dat er in het plan minimaal 30% sociale huur gerealiseerd wordt. Gelukkig dacht de hele raad er zo over. Zelfs de twee partijen die tegen de plannen waren, steunden dit voorstel. Het is nu aan het college om hier handen en voeten aan te geven.

Categorieën: Nieuws